Заочна освіта » ККЛП - Київський коледж легкої промисловості

Заочна освіта

Заочна форма навчання здійснює набір абітурієнтів

на навчання за такими спеціальностями:

 

 

 

   

 

     Зміст, обсяг, структура та якість знань, навичок і умінь студентів, які навчаються без відриву від виробництва, відповідають вимогам державного стандарту освіти, встановленим для освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст».

     Заочна форма — вид навчання, який поєднує в собі риси самонавчання і очного навчання.

     Заочне навчання використовує потоковий принцип: єдиний для всіх студентів освітній план, загальні терміни здачі контрольних і курсових робіт. Двічі на рік відбувається складання сесій.

     Організація навчання за заочною формою під час сесій і в міжсесійний період здійснюється відповідно до графіка освітнього процесу та робочих навчальних планів на поточний рік, які доводяться до відома всіх студентів перед початком навчального року.

     На заочній формі найчастіше навчаються люди, які поєднують навчання з роботою, а також через нижчу вартість навчання в порівнянні з очною (денною) формою.

     Виклик студентів на сесію здійснюється відповідно до графіка освітнього  процесу довідкою-викликом встановленої форми.

     На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста приймаються особи з повною загальною середньою освітою.

     На навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за умови вступу на споріднений напрям підготовки.