Відділення технологій » ККЛП - Київський коледж легкої промисловості

Відділення технологій

Завідувач відділення -

Давиденко Наталія Ігорівна

 

 

 

        

ЗМІСТ КУРСІВ та КОМУНІКАЦІЯ З ВИКЛАДАЧАМИ для ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

 

 

Освітньо-професійні програми:

Конструювання швейних виробів

Технологія виробництва взуття

Технологія виробництва аксесуарів

Обслуговування швейного виробництва

 

Весь світ охоплює унікальне поєднання творчості та технологій у сфері проєктування виробів. Для успішної діяльності у цій сфері недостатньо створити конкурентний продукт, потрібно правильно позиціонувати його на ринку збуту.

Метою освітніх програм технологій є підготовка спеціалістів «сучасного типу»  професійно  і соціально мобільних, таких, що мають глибокі професійні знання, володіють основами технології виготовлення виробів, здатних до технічної творчості, до проектування власної діяльності у різних сферах виготовлення одягу, взуття та шкіргалантерейних виробів, до роботи при різних формах організації праці і виробництва в умовах конкуренції, спроможних виробляти особливу стратегію професійного мислення, поведінки і діяльності.

З 1959 року Коледж готує фахівців галузі серед осіб з порушеннями слуху за різними освітніми програмами. Професійні навички та здібності студенти здобувають під час проходження навчальної, конструкторської і технологічної практик в майстернях коледжу і мають можливість продовжувати своє навчання на виробництві за дуальною системою освіти на останньому курсі на базових підприємствах.

 

Про керівника

 

Давиденко Наталія Ігорівна

Завідувач відділення технологій, кандидат технічних наук, спеціаліст вищої категорії.

Закінчила Київський національний університет технологій та дизайну. Викладає дисципліну «Матеріалознавство». Автор понад 20 наукових статей та навчально-методичних праць, в тому числі 1 патент України  на корисну модель.