Відділення бізнесу » ККЛП - Київський коледж легкої промисловості

Відділення бізнесу

Завідувач відділення -

Сокол Анна Володимирівна

 

 

          

ЗМІСТ КУРСІВ та КОМУНІКАЦІЯ З ВИКЛАДАЧАМИ для ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

 

 

Освітньо-професійні програми:

Виставковий бізнес

Фінанси й кредит

Організація та управління підприємствами

 

Факультет бізнесу на сьогодні є динамічним підрозділом, що повністю відповідає вимогам сучасної бізнес-освіти не лише в Україні, а й за кордоном. Робота викладачів-професіоналів, серед яких багато кандидатів наук, гармонійно поєднується з  практичним досвідом підприємців-партнерів на шляху реалізації освітніх програм.

 Основною метою сучасних освітніх програм факультету є формування та розвиток загальних і професійних компетентностей, які спрямовані на здобуття студентами знань, вмінь і навичок економічної, підприємницької, організаційно-управлінської, аналітичної роботи у сфері управління, фінансів, виставкової діяльності, організації та веденні власної справи, реклами, маркетингу та комерційної діяльності, а завдяки академічній мобільності  та іноземним партнерам, - реалізувати свій потенціал і за кордоном.

На сьогодні надійними гарантами реалізації освітніх програм виступають ТОВ «Київський міжнародний контрактовий ярмарок», ТОВ «M.E.Doc», Артекспо Україна, газета «Все про бухгалтерський облік» та інші підприємства різних форм власності.

Навчання на факультеті здійснюється за новітніми методиками та освітніми технологіями, такими як проведення ділових ігор, бізнес-симуляцій, створення стартапів, проведення маркетингових досліджень з просування та реклами. Студенти мають можливість працювати у сучасних комп’ютерних лабораторіях, лекційних аудиторіях із мультимедійним обладнанням, що сприяє розвитку підприємницьких навичок через залучення студентів до створення власних стартапів, участі у конкурсах з фінансів, обліку, менеджменту, проведення бізнес-тренінгів та зустрічей у форматі B2S.

 

       В сучасних умовах світового розвитку відділення бізнесу створює та забезпечує ефективні інструменти для вивчення іноземних мов через участь студентів та викладачів у міжнародних освітніх проєктах,  грантах, навчальних програмах, екскурсійних подорожах.

 

 

 

 

  

Ми у Фейсбук       https://www.facebook.com/groups/152037495335655/