Соціальна робота » ККЛП - Київський коледж легкої промисловості

Соціальна робота

Соціальна політика, зокрема стратегія соціального розвитку та механізми соціального захисту населення завжди є найбільш значущими сферами для суспільства в усі часи. В умовах повномасштабної війни України з рфпитання соціальної роботи та надання якісних соціальних послуг для незахищених верств населення актуалізувалися як ніколи. Особливо гостро цю проблему відчувають особи з порушеннями слуху, які мають потребу в супроводі кваліфікованого фахівця з соціальної роботи, який не тільки забезпечить безбар'єрне мовне середовище, але й допоможе адаптуватися до будь-яких життєвих умов, надасть правову,  адміністративну, комунікативну та психологічну допомогу. З огляду на це в суспільстві виникає потреба у фахівцях із соціальної роботи нового рівня, які зможуть якісно виконувати названі функції. Київський фаховий коледж прикладних наук пропонує розв’язання цієї кадрової проблеми й надає унікальну можливість -  здобути фахову передвищу освіту за спеціальністю 231 Соціальна робота, галузь знань 23 Соціальна робота. Нова освітня програма спрямована на підготовку спеціалістів, які:

  • на високому рівні володітимуть техніками консультування;
  • досконало знатимуть українську жестову мову;
  • здійснюватимуть комплексну й планомірну роботу з інтегрування особи з порушенням слуху в усі сфери соціального життя;
  • слідкуватимуть за дотриманням законних прав на соціальну адаптацію, реабілітацію та підтримку на будь-якому рівні.

Після закінчення Коледжу здобувач освіти за цим напрямом отримає  диплом міжнародного зразка 0923 Social Work and Consulting, який відкриває доступ до кар’єрних перспектив не тільки в Україні, але й за кордоном.

 

Вступайте до нашого Коледжу, станьте на захисті прав і свобод громадян, які цього потребують.

 

   

 

 

 

Галузь знань 23 Соціальна робота

Спеціальність 231 Соціальна робота

Освітня програма Соціальна робота та консультування

Освітньо-кваліфікаційний рівень фаховий молодший бакалавр

Форма навчання: денна

Джерела фінансування: кошти фізичних осіб (контракт)

Термін навчання на базі 11 класу: 1 рік 10 місяців

 

 

Основною метою освітньо-професійної програми є підготовка фахівців, здатних розв’язувати типові спеціалізовані задачі та практичні проблеми соціальної сфери, здатних забезпечити міжмовну та міжкультурну комунікацію між особами з порушеннями слуху та тими, які чують у різних сферах суспільної діяльності. Особливий акцент в програмі зроблено на професійно-практичній підготовці перекладача-жестової мови, фахівця, здатного розв’язувати задачі і проблеми у сфері соціальної роботи, надавати соціальні послуги з перекладу жестової мови.

 

ОСНОВНІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

 

Теорія та історія соціальної роботи

Соціальна та вікова психологія

Соціальна робота з людьми з інвалідністю

Соціальне забезпечення та основи соціальної адвокації

Соціальна політика в Україні та основи соціально-правового захисту

Інформаційно-комунікаційні технології в соціальній роботі: соціальний супровід

Соціальна робота в різних сферах життєдіяльності

Організація та управління корекційно-реабілітаційною діяльністю осіб з порушеннями слуху

Сурдопедагогіка

Сурдопсихологія

Соціальна сурдопсихологія

Українська жестова мова

Міжнародна жестова мова

 

ФАХОВІ ПЕРСПЕКТИВИ

Після закінчення навчання за освітньо-професійною програмою випускник здатен виконувати зазначену в Національному класифікаторі України: «Класифікатор професій» ДК 003:2010 професійну роботу і може займати відповідну первинну посаду за категоріями:

3460 Соціальний працівник (допоміжний персонал)

3443 Інспектор з соціальної допомоги

3340 Асистент вихователя соціального по роботі з дітьми з інвалідністю

5133 Супроводжувач осіб з інваліднісю

5133 Перекладач жестової мови (сурдоперекладач)

Робота на посадах державної служби у порядку, визначеному Законом України «Про державну службу».

 

ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА

Під час навчання студенти проходять наступні види практики:

навчальну:

  • з питань комунікативного супроводу осіб з порушеннями слуху в закладах освіти;
  • з питань комунікативного супроводу осіб з порушеннями слуху в організаціях УТОГ;

виробничу (технологічну):

  •  на виробництві,
  • в органах соціального захисту населення з питань комунікативно-соціального супроводу осіб з порушеннями слуху

переддипломну.

Бази практик:

Спеціалізована школа-інтернат No 18 м. Києва

Спеціалізована школа-інтернат I- III ступенів No 9 м. Києва

 Київський фаховий коледж прикладних наук

Білоцерківське ВП «Весна» УТОГ

Житомирське УВП УТОГ

Івано-Франківське УВП УТОГ

Лубенське УВП УТОГ

Львівське ШП «Силует» УТОГ

Управління праці та соціального захисту населення Печерської районної у м. Києві державної адміністрації

Управління праці та соціального захисту населення Дніпровської районної у м. Києві державної адміністрації

Управління праці та соціального захисту населення Шевченківської районної у м. Києві державної адміністрації

Управління праці та соціального захисту населення Деснянської районної у м. Києві державної адміністрації

Управління праці та соціального захисту населення Святошинської районної у м. Києві державної адміністрації

Управління праці та соціального захисту населення Голосіївської районної у м. Києві державної адміністрації

Управління праці та соціального захисту населення Дарницької районної у м. Києві державної адміністрації

Управління праці та соціального захисту населення Оболонської районної у м. Києві державної адміністрації

Управління праці та соціального захисту населення Подільської районної у м. Києві державної адміністрації

 

ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО НАВЧАННЯ

 

Після закінчення Коледжу випускники мають можливість продовжити навчання за програмою першого та другого циклів вищої освіти галузі знань 23 Соціальна робота, що узгоджується з отриманим дипломом фахового молодшого бакалавра - бакалаврські, магістерські ( освітньо-наукові/ освітньо-професійні) програми вищої освіти.

 

ЗРАЗОК ДИПЛОМУ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 231 СОЦІАЛЬНА РОБОТА