Сектор ліцензування та акредитації » ККЛП - Київський коледж легкої промисловості

Сектор ліцензування та акредитації

СЕКТОР ЛІЦЕНЗУВАННЯ ТА АКРЕДИТАЦІЇ здійснює координацію, організацію, супровід і контроль процедури ліцензування спеціальностей та акредитації освітньо-професійних програм, згідно яких здійснюється підготовка фахового молодшого бакалавра та бакалавра в Коледжі.

 Основні напрями діяльності:

  • планування та організація роботи з проведення ліцензування та акредитації освітньо-професійних програм та спеціальностей Коледжу;
  • надання інформаційно-консультативної та методичної допомоги структурним підрозділам Коледжу у підготовці документів щодо ліцензування нових спеціальностей і освітньо-професійних програм та акредитації (первинної, чергової) існуючих;
  • проведення перевірки та аналізу пакетів документів з ліцензування та акредитації освітньо-професійних програм спеціальностей, відповідно до Ліцензійних умов з надання освітніх послуг у сфері вищої освіти та Державних вимог до ліцензування та акредитації;
  • здійснення контролю за відповідністю кадрового забезпечення Ліцензійним умовам з надання освітніх послуг у сфері вищої освіти та фахової перед вищої освіти, навчально-методичного, матеріально-технічного, інформаційного забезпечення Державним вимогам до акредитації освітніх програм спеціальностей;
  • здійснення супроводу ліцензійних та акредитаційних справ освітньо-професійних програм та спеціальностей Коледжу в Департаменті ліцензування та акредитації Міністерства освіти і науки України;
  • забезпечення обліку (реєстру) та зберігання матеріалів ліцензійних та акредитаційних справ;
  • вивчення змін у нормативно-правовій базі з питань ліцензування і акредитації, узагальнення отриманої інформації та інформування структурних підрозділів Коледжу;
  • забезпечення своєчасного оформлення ліцензій і сертифікатів, переоформлення у разі закінчення їх терміну дії.