Сектор атестації » ККЛП - Київський коледж легкої промисловості

Сектор атестації

 СЕКТОР АТЕСТАЦІЇ контролює виконання плану підвищення кваліфікації та організовує і проводить атестацію науково-педагогічних та педагогічних працівників Коледжу.

 З метою творчої активізації професійної діяльності педагогів, стимулювання безперервної фахової та загальної освіти, забезпечення якісної педагогічної роботи в Коледжі щорічно проводиться атестація викладачів.

 Атестація педагогічних та науково-педагогічних працівників Коледжу проводиться на засадах, визначених Законом України «Про освіту» та Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників, наказ МОН України № 930 від 06.10.10 року (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту № 1473від 20.12.2011, наказом МОН№ 1135від 08.08.2013).

 Атестація педагогічних працівників – це система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності, за якою визначаються відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорія, педагогічне звання.

 Перед атестацією в Коледжі проводяться звіти педагогічних працівників. Звітуючи, викладач ділиться своїми напрацюваннями, методичними доробками, знайомить педагогічний колектив з власними технологіями викладання.

 

Нормативно-правові документи

  • ст.50, 51 Закону України «Про вищу освіту»
  • Типове положення про атестацію педагогічних працівників
  • Протоколи атестаційної комісії Коледжу
  • Звіт педагогічного та/або науково-педагогічного працівника