Інші структурні підрозділи » ККЛП - Київський коледж легкої промисловості

Інші структурні підрозділи

Бухгалтерія

Контактний телефон (факс): (044) 529-01-62

 

 

 

 

 

 

 

  

Головний бухгалтер - Муртазаєв Ісмаіл Алійович

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _____________________________________________________________________

 

  Заступник директора з адміністративно-господарської діяльності

 

Притченко Павло Григорович

Заступник керівника  штабу Цивільної оборони

Викладач дисципліни: «Захист Вітчизни»

ЗВІТИ ПРО ОСНОВНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 2019 РІК

 

 

 _____________________________________________________________________

 

 

Ресурсний центр

 Контактний телефон: 528-81-52

 

Основними завданнями кадрової служби є здійснення кадрового забезпечення діяльності Коледжу.

У своїй роботі кадрова служба керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства  освіти  і науки України, наказами та розпорядженнями Виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Департаменту освіти і науки, наказами директора Коледжу, Статутом та правилами внутрішнього трудового розпорядку Коледжу, Положенням про відділ кадрів Коледжу. У питаннях організації і застосування методики проведення кадрової роботи відділ кадрів керується також відповідними рекомендаціями міністерств та відділів.

Для виконання основних завдань кадрова служба:

 • веде встановлену звітно – облікову документацію, готує та подає державну статистичну звітність з кадрових питань, аналізує якісний склад працівників Коледжу;
 • готує проекти  кадрових наказів та готує їх на розгляд директору. Підписані директором накази доводить до відома працівників, яких вони стосуються під підпис;
 • обчислює стаж роботи для оплати листків непрацездатності, призначення працівникам надбавок (доплат), надання відпусток, складає графік відпусток працівників;
 • веде, облікує та зберігає трудові книжки працівників, особові справи працівників та студентів, оформляє та видає довідки (у межах своєї компетенції), оформляє листки непрацездатності, веде облік кадрових наказів директора;
 • розглядає матеріали та готує документи для заохочення та нагородження працівників, організовує ведення табельного обліку працівників, аналізує причини плинності кадрів, прогулів та інших порушень трудової дисципліни, готує пропозиції щодо усунення виявлених недоліків;
 • у межах своєї компетенції бере участь у розробці структури та штатного розпису, контролює розроблення посадових інструкцій у структурних підрозділах;
 • співпрацює  із центром зайнятості у випадках, передбачених законодавством та проводить іншу роботу, пов’язану із застосуванням законодавства про працю;
 • виконує усні та письмові доручення директора з питань, що належать до його компетенції.  

 

 

Васюк Олена Іванівна

Старший інспектор з кадрів, спеціаліст

Закінчила Хмельницький національний університет  у 2018 році за спеціальністю  «Магістр економіки». 

 

 

Кліщук Марина Сергіївна

Інспектор  з кадрів, спеціаліст

Закінчила Київський національний університет технології та дизайну 2020 році за спеціальністю «бакалавр фінансів, банківської справи та страхування». 

 

 

 

 _____________________________________________________________________

 

 Центр ЄДЕБО

 

Єдина державна електронна база з питань освіти представляє собою інтегровану інформаційно-телекомунікаційну систему, технічні засоби якої перебувають в межах території України, складається з комплексу автоматизованих робочих місць, об’єднаних в єдину інформаційну систему засобами зв’язку з використанням технології віддаленого доступу, має підключення до мереж зв’язку загального користування з розмежуванням прав доступу, забезпечує захист від порушень цілісності інформації, забезпечує різні рівні доступності відкритої інформації та інформації з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом.

Розпорядником Єдиної бази та володільцем її відомостей та даних є МОН.

Єдина база включає:

Головним призначенням ЄДЕБО є забезпечення фізичних та юридичних осіб інформацією в галузі освіти.

 ЄДЕБО функціонує з метою забезпечення:

1) електронного ліцензування освітньої діяльності, органом ліцензування яких є розпорядник ЄДЕБО, відповідно до ліцензійних умов на провадження освітньої діяльності, затверджених у встановленому законодавством порядку;

2) акредитації освітніх програм, спеціальностей, напрямів підготовки у встановленому законодавством порядку;

3) супроводження прийому на навчання до закладів освіти у порядку, встановленому законодавством;

4) інформування громадськості про перебіг вступних кампаній до закладів освіти через веб-сайт ЄДЕБО та відкриті інформаційні системи;

5) перевірки достовірності документів про освіту (наукові ступені і вчені звання), студентських (учнівських) квитків державного зразка;

6) формування статистичних звітів у сферах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої та післядипломної освіти;

7) інших потреб у галузі освіти, визначених законодавством.

 

_____________________________________________________________________

 

Штаб Цивільної оборони

 

Штабом цивільної оборони систематично проводяться з працівниками формувань та персоналом Коледжу об’єктові тренування з цивільного захисту.

 Метою тренувань є:

 • перевірка реальності плануючих документів Комісії з питань надзвичайних ситуацій, командирів формувань цивільного захисту та комісії з евакуації;
 • надання практичної допомоги органам управління, керівникам цивільного захисту, командирам формувань цивільного захисту та членам комісії з питань надзвичайних ситуацій, комісії з евакуації в організації робіт з локалізації та ліквідації наслідків аварії, пожежі, стихійного лиха;
 • надання практичних навичок командирам та працівників формувань у діях за призначенням;
 • проведення тренування з евакуації персоналу та студентів закладу освіти згідно Плану евакуації;
 • перевірка готовності формувань цивільного захисту до дій в умовах надзвичайної ситуації.

До складу Штабу цивільної оборони входять:

 • Керівник тренувань - директор Ганна Щуцька;
 • заступник керівника тренувань – заступник директора Павло Притченко;
 • помічники керівника тренувань - інструктор з протипожежної профілактики Анатолій Охріменко;
 •  інженер комп’ютерних систем ІІ категорії Дмитро Малюшицький.

До складу штабу керівництва тренуванням входять:

 • начальник штабу керівництва тренувань - інженер з охорони праці Сергій Манюгін;
 • заступник начальника штабу - помічник директора з кадрової роботи Марина Савенко;
 • помічник начальника штабу з методичних питань – майстер виробничого  Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності міста Києва Василь Ященко

До проведення тренування залучаються:

 • комісія з питань надзвичайних ситуацій у складі: заступник директора з навчально-виховної роботи Олександр Мостіпан; інструктор з протипожежної профілактики Анатолій Охріменко; секретар комісії – старший інспектор з кадрів Олена Васюк; члени комісії – Дмитро Малющицький, Ольга Шуляківська, Ірина Троценко;
 • комісія з евакуації у складі: заступник директора з навчально-методичної роботи Юрій Щербань; провідний фахівець підрозділу сприяння працевлаштування випускників Вікторія Коваль; методист Тетяна Пономаренко; члени комісії – Любов Шопоняк, Олена Гузєва, Марина Сніцар;
 • командири і працівники формувань цивільного захисту: відділення пожежогасіння (командир інструктор з протипожежної профілактики Анатолій Охріменко); санітарний пост (командир інженер-програміст ЄДЕБО Марина Кліщук); рятувальна ланка (командир завідувач відділення бізнесу Анна Сокол, працівники ланки Наталія Прокопенко, Наталія Давиденко, Марина Кліщук); ланка оповіщення (командир ланки сторож Михайло Ясінський, працівники ланки Микола Овдієнко, Євген Ролько).

 _____________________________________________________________________

Інженерна служба

 

 

Інженер з охорони праці та забезпечення життєдіяльності

Манюгін Сергій Олексійович

Викладач дисципліни «Захист Вітчизни»

Член тендерного комітету

Інструктор з протипожежної профілактики

Охріменко Анатолій Костянтинович

Сектор будівництва, ремонту та сервісу

Хоптинський Олександр Антонович

Робітник по комплексному ремонту будівлі

 

Сектор компʹютерного забезпечення

Малюшицький Дмитро Анатолійович

Сектор логістики

Супрун Олександр Сергійович

Сектор охорони та безпеки

Богомаз Олександр Васильович

Ролько Євген Вадимович

Овдієнко Микола Сергійович

Охорона