Освіта дорослих » ККЛП - Київський коледж легкої промисловості

Освіта дорослих

     Метою діяльності системи освіти дорослих є реалізація права особи на освіту впродовж життя, залучення її до професійного та громадського життя шляхом надання необхідного для цього рівня грамотності.

     Провідними типами освіти дорослих є:

  • Загальна (здобуття загальної грамотності або її підвищення);
  • Професійна (набуття нових професійних компетенцій або їх підвищення);
  • Корективна (вивчення державної мови, набуття навичок цивільного спілкування тощо).