Навчально-методичний відділ » ККЛП - Київський коледж легкої промисловості

Навчально-методичний відділ

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ВІДДІЛ здійснює координацію та моніторинг освітнього процесу в Коледжі, в структуру якого входять:

 

 • навчально-методичний кабінет
 • навчальна частина

   У своїй роботі Навчально-методичнийвідділ керується Законом України «Про освіту», Законом України «Про фахову передвищу освіту» та іншими законодавчими та нормативними документами Міністерства освіти і науки України, Статутом Коледжу та наказами директора.

 

   Навчально-методичний кабінетзаймається організацією та методичною підтримкою учасників освітнього процесу.

   Метою навчально-методичного кабінету є сприяння впровадженню нових технологій у навчальний процес, надання методичних консультацій щодо розробки навчально-методичного забезпечення дисциплін, створення  умов для активізації освітнього процесу.

Олена Ночнюк – завідувач лабораторії.

d5501091@ukr.net

 

Основними напрямками навчально-методичної роботи в Коледжі є:

 • надання методичних консультацій учасникам освітнього процесу;
 • спрямування і координація роботи циклових комісій Коледжу;
 • створення комплексів методичного забезпечення навчальних дисциплін;
 • сприяння розвитку творчого потенціалу кожного викладача шляхом створення умов для безперервного фахового підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників;
 • вивчення та узагальнення позитивного педагогічного досвіду викладачів Коледжу, педагогічних та науково-педагогічних працівників інших освітніх закладів з метою впровадження сучасних технологій в освітній процес;
 • залучення викладачів та студентів до навчально-методичної, науково-дослідної роботи;
 • робота з молодими викладачами;
 • контроль за ефективністю освітнього процесу і якістю підготовки здобувачів фахової передвищої освіти.

Нормативні документи

 • Рішення педагогічних рад
 • Рішення методичних рад
 • Положення про НМК дисципліни
 • Положення про навчальний кабінет/лабораторію
 • Навчально-методична документація

   Навчальна частина займається організацією освітнього процесу, а саме: розробкою розкладів занять та іспитів академічних груп, аналізом успішності здобувачів освіти, веденням навчальної документації.

Любов Шопоняк методист, спеціаліст вищої

категорії, старший викладач.

shoponiak-18@ukr.net

  Тетяна Пономаренко методист,

спеціаліст першої категорії.

ponomarenko-22@ukr.net

  Олена Підгайна секретар навчальної частини.

 


Основними завданнями навчально
їчастини є наступні види робіт:

 • координація діяльності структурних підрозділів коледжу навчального спрямування;
 • організація планування, удосконалення та контроль за виконанням навчальних планів, графіків навчального процесу, розкладів занять, іспитів, консультацій;
 • планування кількості груп та ведення обліку студентів по курсах, спеціальностях, відділеннях;
 • контроль стану журналів навчальних занять;
 • аналіз та узагальнення даних з навчальної роботи циклових комісій і кадрового забезпечення навчального процесу;
 • облік роботи штатних педагогічних і науково-педагогічних працівників та викладачів-сумісників;
 • отримання, видача та реєстрація довідок;
 • збір, обробка та складання зведених статистичних даних стосовно семестрової та річної успішності студентів по курсах, спеціальностях та відділеннях.

 Форми документів

 • залікові та екзаменаційні відомості
 • довідки
 • форма 3