БАКАЛАВР » ККЛП - Київський коледж легкої промисловості

БАКАЛАВР

ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ

за першим (бакалаврський) ступенем вищої освіти

 

 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ВСТУПУ:

(оригінал та копія)

- документ, що посвідчує особу;
- військово-обліковий документ – для військовозобов’язаних;
- довідка про присвоєння ідентифікаційного номера;
- документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
- сертифікат(и) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти та освітньо- кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста);
- довідка з місця проживання та про склад сім’ї (для іногородніх);
- документи, які підтверджують право вступника на пільги (за наявності);
- 4 кольорових фотокарток 3х4см;
- два конверти (марки покласти всередину);
- 20 аркушів А-4.

 

ПРИЙОМ ЗАЯВ ТА ДОКУМЕНТІВ

 

На основі повної загальної середньої освіти (11 класів)

- з 13 по 16 серпня – для осіб, які вступають на основі співбесіди або вступних іспитів або творчих конкурсів;

- з 13 серпня по 22 серпня – для осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів ЗНО;

На основі ОКР молодшого спеціаліста

- з 13 серпня по 22 серпня – для осіб, які вступають на основі вступних іспитів або творчих конкурсів.

 

 

Приймальна комісія:

тел. +38044 529 24 48

      +38095 355 00 68