ККЛП - Київський коледж легкої промисловості 

   

 

 

 

 

  

   

   

   

    

  

 

  

 Київський фаховий коледж прикладних наук – провідний галузевий заклад освіти, що готує фахівців освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр та ступеня вищої освіти бакалавр, запрошує на навчання за наступними спеціальностями та освітніми програмами